Nabízené publikace

název:
autor: Renata Hanzlíková
jazyk: česky
cena: 50,- Kč

Brožura mapující tragické osudy vězňů internovaných ve sběrném táboře Lety u Písku během 2. světové války.
název:
autor: Ctibor Nečas
jazyk: česky
cena: 150,- Kč

Jména a údaje o nebožácích, kteří byli násilně koncentrováni v tzv. cikánském táboře I (Lety, 1942-1943)
název:
autor: Přemysl Veverka
jazyk: česky
cena: 190,- Kč

Novela Přemysla Veverky Jdou do nebe, literární fikce respektující historická fakta a souvislosti, pojednává o pobytu vězňů v cikánském táboře v Letech u Písku v době nacistické okupace.
název:
autor: Přemysl Veverka
jazyk: česky
cena: 285,- Kč

Autorem knihy je přední člen Klubu autorů literatury faktu Přemysl Veverka.